Trkac logo Trkac logo

HUMANITARNA SPRING ROLLS

TRKA SA RAZLOGOM / KROS

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Vlasništvo nad sadržajem

Zadržana su sva prava na internet sajtu "Spring Rolls" celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike, audio i video materijal. Korišćenjem web sajta ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: „uslovi korišćenja“). Vlasnik sajta zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Uslovi korišćenja.

Upotreba i zaštita podataka.

Prilikom korišćenja web sajta "Spring Rolls" dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Administratori sajta "Spring Rolls" čine sve kako bi se zaštitili privatnost ličnih podataka u smislu pozitivnih zakonskih propisa. Internet sajt "Spring Rolls" zadržava pravo na korekturu sadržaja kako sami ili iz drugih izvora tako isto i dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom. Internet sajt "Spring Rolls" prikuplja samo nužne i osnovne podatke o korisnicima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. A svi dostavljeni podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo vlasniku i administratorima sajta "Spring Rolls", kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, uz strogo poštovanje načela zaštite privatnosti.

Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Ovaj web sajt je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerade, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajta, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Zakona o autorskom pravu. Takođe je zabranjeno lobiranje sajta "Spring Rolls" na oglašavanje na sličnim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da im kontaktiranjem ili sličnim načinima nudi svoje usluge. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. Vlasnik web sajta "Spring Rolls" zadržava pravo da obustavi oglašavanje ukoliko utvrde da se fizičko lice oglašava preko više naloga i na taj način oglašava više oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku.

Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju vlasniku sajta "Spring Rolls". Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. Ne možete koristiti ovaj sajt za distribuciju ili download bilo kakvog materijala za koji nemate legalna prava. Vaša je odgovornost za pristanak na ove uslove. Zabranjeno je bilo kakvo menjanje dizajna sajta, vršenja promena dizajna i sadržaja kao i preuzimanje zasluga. Vlasnik, dizajner i kreator sajta zadržava pravo da u bilo kom trenutku otkaže sajt bez iakve ni novčane ni materiajlne naknade ukoliko bude došlo do kršenja nekog od pravila čak i bez obrazloženja s obzirom da je sajt pravljen volonterski.

Poricanje garancije

Vlasnik kao i administratori sajta "Spring Rolls" ne daju nikakve garancije, niti odgovaraju za:

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik kao i administratori sajta "Spring Rolls" ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran nijednom korisniku:

Za sadržinu svih stavova sajta "Spring Rolls" u bilo kom smislu nisu odgovorni ni administratori ni vlasnik sajta. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, vlasnik kao i administratori sajta će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i Uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.


Gmail icon